„НМ Медикъл” ЕООД е специализирана фирма за търговия с медицинска апаратура и консумативи. Тя предлага на своите клиенти в страната и партньори в чужбина, надеждни, сигурни и висококачествени продукти и услуги.

“НМ Медикъл” ЕООД се стреми постоянно да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти чрез доставка на медицинска апаратура и консумативи с високо качество, надеждност и на конкурентна цена, отговарящи на нуждите на всеки клиент.

За постигане на тези цели е въведена система за управление на качеството изградена на основата на стандарта БДС EN ISO 9001:2008.